Logopedie Hoofddorp & Vollenhove voor kinderen en volwassenen

Logopedist: Ellen Vos

Bij EV Logopedie komen kinderen en volwassenen, voor onderzoek, advies en behandeling als het gaat om problemen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, afwijkende mondgewoonten, lees-en spellingproblemen. De allround logopediepraktijk van Ellen Vos te Hoofddorp heeft als specialisatie “Stem” bij beroepssprekers en zangers.

 

EV Logopedie is lid van de NVLF

EV logopedie is ingeschreven in het Kwaliteitsregister ParamediciLid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici
Lid van stemkwaliteitskring Zuid-Holland en tevens kwaliteitskringbegeleider.

 

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

EV logopedie is dtl proof Per 1 januari 2012 kunt u zich zonder verwijsbrief van een huisarts of specialist direct wenden tot iedere logopedist die voldoet aan de eisen van Directe Toegankelijkheid.
De logopedisten van onze praktijk voldoen aan deze eisen.
De kosten voor de DTL-screening worden echter vanaf 1 januari 2013 door een aantal zorgverzekeraars niet meer vergoed.

 

Oromyofunctionele therapie: OMFT

Per 1 november 2017, heeft Ellen Vos ook de basiskennis van OMFT  opgedaan. Hierdoor wordt het bij EVlogopedie ook mogelijk om de eenvoudige OMFT behandelingen te verrichten. Indien het OMFT probleem een te complex probleem voor EVlogopedie wordt, zult u logischerwijs worden doorverwezen naar een OMFT deskundige.

Afspraken

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren (telefonisch of per e-mail) worden afgezegd.

Vergoeding

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De logopedische behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering en deze behandelingen worden door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Bij volwassen wordt helaas eerst het eigen risico opgemaakt. Indien dit eigen risico al is verbruikt, worden de logopedische behandelingen uiteraard gewoon vanuit de basisverzekering volledig vergoed.

Werkwijze

Ieder mens is verschillend. Daarom bieden we logopedie op maat. Dat betekent dat we niet alleen naar de stoornis kijken, maar naar de stoornis in combinatie met de cliënt. We proberen zo veel mogelijk de achterliggende problemen in kaart te brengen. Zo komen we tot een persoonlijk behandelplan dat voor elke cliënt weer anders is.

Soms blijkt na het logopedisch onderzoek dat het geven van advies en informatie al voldoende is. Als er wordt overgegaan tot behandeling, wordt er door ons een behandelovereenkomst opgesteld. Na elke behandeling kunnen er oefeningen meegegeven worden. Om vooruitgang te boeken is het van belang dat deze oefeningen ook thuis worden gedaan. Bij kinderen wordt de logopedische behandeling spelenderwijs aangepakt.

Na enige tijd vindt er een evaluatie plaats van het verloop van de behandelingen. Er wordt dan besloten of de behandelingen worden voortgezet of kunnen worden beëindigd. De behandeling wordt afgesloten als de doelen zijn behaald en de cliënt en logopedist tevreden zijn over het resultaat.

Naast logopediste is Ellen Vos ook zangeres: www.ellenvos.nl