Spraak

Hier volgt een kort overzicht met veelvoorkomende spraakproblemen waarbij de logopedist kan helpen:

  • Vertraagde spraak- taalontwikkeling
  • Articulatiestoornissen
  • Verbale ontwikkelingsdyspraxie
  • Onduidelijk spreken/broddelen
  • Open of gesloten nasaliteit
  • Gehemeltespleet / schisis

In alle gevallen zal een logopedist een gericht onderzoek uitvoeren. De logopedist geeft adviezen aan ouders en naaste omgeving hoe de spraak en/of taal positief gestimuleerd kan worden. Ook zal er indien nodig een taal-, spraak- en luistertraining worden gegeven.

Als het nodig is, zal er worden doorverwezen naar een andere specialist.

Bron: folder ‘Wanneer spreken een probleem is.’ van de NVLF