Taal

Taalontwikkeling

Oorzaak:

Niet altijd duidelijk aanwijsbaar. Een achterstand of stoornis in de taalontwikkeling kan vele oorzaken hebben en is van veel factoren afhankelijk; onder andere gehoorsproblematiek, algehele ontwikkelings stoornis, ongezondheid, weinig concentratie.

Gevolg:

De woordenschat blijft achter. Het kind kan niet goed op woorden komen en kan niet goed verwoorden wat hij wil zeggen. De zinsbouw is onvoldoende, de zinnen zijn kort en niet altijd goed gevormd. Door een taalstoornis of -achterstand kan er een leerachterstand optreden.

Logopedie:

De logopedist onderzoekt het taalniveau. Er worden adviezen aan ouders en leerkrachten gegeven wat betreft het taalaanbod en de uitvoering van de oefeningen. De logopedist geeft aan het kind taaltraining en/of concentratie training.

 

Meertaligheid

In principe kunnen kinderen tot 12 jaar probleemloos meerdere talen leren spreken. Het kan zijn dat het bij sommige kinderen wat moeilijk gaat. Een volwassene die het Nederlands als tweede taal leert, kan moeilijkheden hebben met de uitspraak van klanken, de intonatie of de snelheid van de Nederlandse taal.

Oorzaak:

Alles wat een probleem in de ééntalige ontwikkeling veroorzaakt, heeft ook invloed op de meertalige ontwikkeling. Daarnaast kunnen problemen in de meertalige ontwikkeling ook veroorzaakt worden door een verminderd of minder goed taalaanbod in de verschillende talen.

Gevolg:

Problemen met het verwerven van het Nederlands, waardoor de communicatie verstoord raakt en ook de deelname in sociale situaties kan achterblijven. Voor kinderen geldt dat een taalachterstand kan leiden tot een leerachterstand.

Logopedie:

De logopedist brengt de knelpunten van de meertalige ontwikkeling in kaart en geeft gerichte adviezen wat betreft het taalaanbod. De logopedist geeft taal-, spraak- en luistertraining.

 

 

Bron: folder ‘Wanneer meertaligheid een probleem is’ van de NVLF