Gehoor

Het is erg belangrijk om gehoorproblemen tijdig te signaleren. Als kinderen een gehoorsverlies hebben of hebben gehad, kan dit o.a.  een negatief effect hebben op de taal- en spraakontwikkeling.

Bij een blijvend gehoorsverlies bij kinderen en volwassenen is de therapie meer gericht op het goed kunnen omgaan met het gehoorverlies door bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden in acht te nemen tijdens een gesprek of het spraakafzien te trainen.

De logopediste helpt u in het signaleringsproces,  het beter leren omgaan met het gehoorsverlies en/of het eventueel trainen van spraakafzien.